مدارس قم فردا تعطیل است

مدارس قم فردا تعطیل است
براساس اعلام اداره‌کل آموزش و پرورش، مدارس استان قم فردا دوشنبه تعطیل است.

مدارس قم فردا تعطیل است

براساس اعلام اداره‌کل آموزش و پرورش، مدارس استان قم فردا دوشنبه تعطیل است.
مدارس قم فردا تعطیل است

View more posts from this author