مدارس بهبهان در روز دوشنبه تعطیل اعلام شد

مدارس بهبهان در روز دوشنبه تعطیل اعلام شد
ستاد هماهنگی مدیریت بحران شهرستان بهبهان تمامی مدارس، مهدکودک‌ها و مراکز پیش‌دبستانی بهبهان را در دو نوبت صبح و بعدازظهر روز دوشنبه 2 بهمن‌ماه تعطیل اعلام کرد.

مدارس بهبهان در روز دوشنبه تعطیل اعلام شد

ستاد هماهنگی مدیریت بحران شهرستان بهبهان تمامی مدارس، مهدکودک‌ها و مراکز پیش‌دبستانی بهبهان را در دو نوبت صبح و بعدازظهر روز دوشنبه 2 بهمن‌ماه تعطیل اعلام کرد.
مدارس بهبهان در روز دوشنبه تعطیل اعلام شد

View more posts from this author