مختومه‌شدن 8 هزار و 508 پرونده بخش کالا و خدمات در سال 94

مختومه‌شدن 8 هزار و 508 پرونده بخش کالا و خدمات در سال 94
مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان از مختومه‌شدن 8 هزار و 508 پرونده بخش کالا و خدمات در تعزیرات حکومتی هرمزگان طی سال 94 خبر داد.

مختومه‌شدن 8 هزار و 508 پرونده بخش کالا و خدمات در سال 94

مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان از مختومه‌شدن 8 هزار و 508 پرونده بخش کالا و خدمات در تعزیرات حکومتی هرمزگان طی سال 94 خبر داد.
مختومه‌شدن 8 هزار و 508 پرونده بخش کالا و خدمات در سال 94

گوشی موبایل

View more posts from this author