مخازن ذخیره آب قم مطابق با استانداردهای ملی است/ مصرف سالانه 110 میلیون مترمکعب آب در قم

مخازن ذخیره آب قم مطابق با استانداردهای ملی است/ مصرف سالانه 110 میلیون مترمکعب آب در قم
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب قم گفت: مخازن ذخیره آب در شهر قم را مطابق با استانداردهای ملی است که در مواقع بحران و پدافند غیرعامل کمک زیادی به تأمین آب شهر می‌کند.

مخازن ذخیره آب قم مطابق با استانداردهای ملی است/ مصرف سالانه 110 میلیون مترمکعب آب در قم

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب قم گفت: مخازن ذخیره آب در شهر قم را مطابق با استانداردهای ملی است که در مواقع بحران و پدافند غیرعامل کمک زیادی به تأمین آب شهر می‌کند.
مخازن ذخیره آب قم مطابق با استانداردهای ملی است/ مصرف سالانه 110 میلیون مترمکعب آب در قم

View more posts from this author