محور پر تردد سبزوار- نیشابور از خدمات امداد و نجات محروم است

محور پر تردد سبزوار- نیشابور از خدمات امداد و نجات محروم است
رئیس پلیس راه سبزوار گفت: محور سبزوار – نیشابور با حدود 55 کیلومتر حوزه استحفاظی برای خدمات‌رسانی به زائران و مسافران محروم از خدمات امداد و نجات جمعیت هلال احمر و آتش‌نشانی است.

محور پر تردد سبزوار- نیشابور از خدمات امداد و نجات محروم است

رئیس پلیس راه سبزوار گفت: محور سبزوار – نیشابور با حدود 55 کیلومتر حوزه استحفاظی برای خدمات‌رسانی به زائران و مسافران محروم از خدمات امداد و نجات جمعیت هلال احمر و آتش‌نشانی است.
محور پر تردد سبزوار- نیشابور از خدمات امداد و نجات محروم است

View more posts from this author