محفل انس با قرآن در زیارتگاه «آقای شهید» برگزار شد

محفل انس با قرآن در زیارتگاه «آقای شهید» برگزار شد
در آستانه سالگرد شهادت آیت‌الله سید حسن مدرس (ره) محفل انس با قرآن در زیارتگاه آقای شهید در شهر کاشمر برگزار شد.

محفل انس با قرآن در زیارتگاه «آقای شهید» برگزار شد

در آستانه سالگرد شهادت آیت‌الله سید حسن مدرس (ره) محفل انس با قرآن در زیارتگاه آقای شهید در شهر کاشمر برگزار شد.
محفل انس با قرآن در زیارتگاه «آقای شهید» برگزار شد

View more posts from this author