محسن رضایی: انتقام شهید حججی را می‌گیریم

محسن رضایی: انتقام شهید حججی را می‌گیریم
پس از پیام تسلیت اینستاگرامی رئیس مجلس و وزیر کشور در پی شهادت محسن حججی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در توئیتر خود نوشت: انتقام شهید حججی را به‌زودی می‌گیریم.

محسن رضایی: انتقام شهید حججی را می‌گیریم

پس از پیام تسلیت اینستاگرامی رئیس مجلس و وزیر کشور در پی شهادت محسن حججی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در توئیتر خود نوشت: انتقام شهید حججی را به‌زودی می‌گیریم.
محسن رضایی: انتقام شهید حججی را می‌گیریم

View more posts from this author