محروم بودن استان‌ها از تجهیزات سخت‌افزاری موجب شده اردوها تنها در تهران برگزار شوند

محروم بودن استان‌ها از تجهیزات سخت‌افزاری موجب شده اردوها تنها در تهران برگزار شوند
یکی از موفقیت‌های ورزش ژیمناستیک استان مرکزی معرفی بازیکنان و مربیان بسیاری در رده‌های مختلف سنی به تیم‌های ملی است، یکی از مربیان خوب استان مرکزی آرش رحمتی است که توانسته به‌عنوان سرمربی تیم ملی ایروبیک کشور انتخاب شود.

محروم بودن استان‌ها از تجهیزات سخت‌افزاری موجب شده اردوها تنها در تهران برگزار شوند

یکی از موفقیت‌های ورزش ژیمناستیک استان مرکزی معرفی بازیکنان و مربیان بسیاری در رده‌های مختلف سنی به تیم‌های ملی است، یکی از مربیان خوب استان مرکزی آرش رحمتی است که توانسته به‌عنوان سرمربی تیم ملی ایروبیک کشور انتخاب شود.
محروم بودن استان‌ها از تجهیزات سخت‌افزاری موجب شده اردوها تنها در تهران برگزار شوند

View more posts from this author