محرومیت‌زدایی از دغدغه‌های اصلی سپاه پاسداران است/ راه شهدا باید سرمشق جوانان شود

محرومیت‌زدایی از دغدغه‌های اصلی سپاه پاسداران است/ راه شهدا باید سرمشق جوانان شود
دبیر قرارگاه محرومیت‌زدایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: سپاه پاسداران همواره در کنار مردم بوده و علاوه بر تأمین امنیت و آرامش در بحث محرومیت‌زدایی نیز پیشگام بوده است.

محرومیت‌زدایی از دغدغه‌های اصلی سپاه پاسداران است/ راه شهدا باید سرمشق جوانان شود

دبیر قرارگاه محرومیت‌زدایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: سپاه پاسداران همواره در کنار مردم بوده و علاوه بر تأمین امنیت و آرامش در بحث محرومیت‌زدایی نیز پیشگام بوده است.
محرومیت‌زدایی از دغدغه‌های اصلی سپاه پاسداران است/ راه شهدا باید سرمشق جوانان شود

View more posts from this author