محدودیت و ممنوعیت‌های ترافیکی 28 و 30 صفر در قم

محدودیت و ممنوعیت‌های ترافیکی 28 و 30 صفر در قم
رئیس پلیس‌راه استان قم از محدودیت و ممنوعیت‌های ترافیکی به مناسبت 28 و 30 صفر در محورهای مواصلاتی استان خبر داد.

محدودیت و ممنوعیت‌های ترافیکی 28 و 30 صفر در قم

رئیس پلیس‌راه استان قم از محدودیت و ممنوعیت‌های ترافیکی به مناسبت 28 و 30 صفر در محورهای مواصلاتی استان خبر داد.
محدودیت و ممنوعیت‌های ترافیکی 28 و 30 صفر در قم

View more posts from this author