محجوب بالاخره راهی مسابقات بین‌المللی جودوی گرند پری هلند شد

محجوب بالاخره راهی مسابقات بین‌المللی جودوی گرند پری هلند شد
جودوکار ملی‌پوش خراسانی پس از ماه‌ها غیبت در مسابقات جودو، قرار است در مسابقات بین‌المللی روی تاتامی برود.

محجوب بالاخره راهی مسابقات بین‌المللی جودوی گرند پری هلند شد

جودوکار ملی‌پوش خراسانی پس از ماه‌ها غیبت در مسابقات جودو، قرار است در مسابقات بین‌المللی روی تاتامی برود.
محجوب بالاخره راهی مسابقات بین‌المللی جودوی گرند پری هلند شد

View more posts from this author