مجموعه فرهنگی پیامبر اعظم(ص) رفسنجان بهره‌برداری شد

مجموعه فرهنگی پیامبر اعظم(ص) رفسنجان بهره‌برداری شد
همزمان با میلاد مهدی صاحب‌الزمان(عج) فاز یک مجوعه فرهنگی ‌آموزشی پیامبر اعظم(ص) رفسنجان بهره‌برداری شد.

مجموعه فرهنگی پیامبر اعظم(ص) رفسنجان بهره‌برداری شد

همزمان با میلاد مهدی صاحب‌الزمان(عج) فاز یک مجوعه فرهنگی ‌آموزشی پیامبر اعظم(ص) رفسنجان بهره‌برداری شد.
مجموعه فرهنگی پیامبر اعظم(ص) رفسنجان بهره‌برداری شد

تکنولوژی جدید

View more posts from this author