مجلس پیگیر مطالبات پرستاران است

مجلس پیگیر مطالبات پرستاران است
نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی با تبریک فرارسیدن روز پرستار گفت: در مجلس شورای اسلامی و در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به طور جدی پیگیر مطالبات به‌حق پرستاران هستیم.

مجلس پیگیر مطالبات پرستاران است

نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی با تبریک فرارسیدن روز پرستار گفت: در مجلس شورای اسلامی و در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به طور جدی پیگیر مطالبات به‌حق پرستاران هستیم.
مجلس پیگیر مطالبات پرستاران است

View more posts from this author