مجلس قانونی وضع کند که واردات کالاهای مشابه داخلی به کشور متوقف شود

مجلس قانونی وضع کند که واردات کالاهای مشابه داخلی به کشور متوقف شود
رئیس سازمان استاندارد ملی گفت: : لازم است قانونی به ثبت برسد تا واردات کالاهایی که مشابه داخلی دارند متوقف شود تا بتوانیم از تولیدکنندگان دفاع کرده و در بهبود اقتصاد کشور نیز تأثیرگذار باشیم.

مجلس قانونی وضع کند که واردات کالاهای مشابه داخلی به کشور متوقف شود

رئیس سازمان استاندارد ملی گفت: : لازم است قانونی به ثبت برسد تا واردات کالاهایی که مشابه داخلی دارند متوقف شود تا بتوانیم از تولیدکنندگان دفاع کرده و در بهبود اقتصاد کشور نیز تأثیرگذار باشیم.
مجلس قانونی وضع کند که واردات کالاهای مشابه داخلی به کشور متوقف شود

View more posts from this author

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *