مجلس طی روزهای آینده در مورد حقوق‌های نجومی تصمیم‌گیری می‌کند/ منابع تأمین حقوق‌ها دولت است

مجلس طی روزهای آینده در مورد حقوق‌های نجومی تصمیم‌گیری می‌کند/ منابع تأمین حقوق‌ها دولت است
نماینده مردم قائم‌شهر، سوادکوه، جویبار، سیمرغ و سوادکوه ‌شمالی در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه مجلس طی روزهای آینده در مورد حقوق‌های نجومی تصمیم‌گیری می‌کند، گفت: منابع تأمین این حقوق‌ها دولت بوده است.

مجلس طی روزهای آینده در مورد حقوق‌های نجومی تصمیم‌گیری می‌کند/ منابع تأمین حقوق‌ها دولت است

نماینده مردم قائم‌شهر، سوادکوه، جویبار، سیمرغ و سوادکوه ‌شمالی در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه مجلس طی روزهای آینده در مورد حقوق‌های نجومی تصمیم‌گیری می‌کند، گفت: منابع تأمین این حقوق‌ها دولت بوده است.
مجلس طی روزهای آینده در مورد حقوق‌های نجومی تصمیم‌گیری می‌کند/ منابع تأمین حقوق‌ها دولت است

تکنولوژی جدید

View more posts from this author