مجلس به بنزین 1500 تومانی رای نمی‌دهد/ تاثیر خبر افزایش حامل‌های انرژی بر بازار و قیمت‌ها

مجلس به بنزین 1500 تومانی رای نمی‌دهد/ تاثیر خبر افزایش حامل‌های انرژی بر بازار و قیمت‌ها
نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس‌آباد در مجلس با بیان اینکه مجلس به بنزین 1500 تومانی رای نمی‌دهد، گفت: خبر افزایش قیمت حامل‌های انرژی در بودجه 97 تأثیر خود را بر بازار و قیمت‌ها گذاشت.

مجلس به بنزین 1500 تومانی رای نمی‌دهد/ تاثیر خبر افزایش حامل‌های انرژی بر بازار و قیمت‌ها

نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس‌آباد در مجلس با بیان اینکه مجلس به بنزین 1500 تومانی رای نمی‌دهد، گفت: خبر افزایش قیمت حامل‌های انرژی در بودجه 97 تأثیر خود را بر بازار و قیمت‌ها گذاشت.
مجلس به بنزین 1500 تومانی رای نمی‌دهد/ تاثیر خبر افزایش حامل‌های انرژی بر بازار و قیمت‌ها

View more posts from this author