مانور امداد و نجات جاده‌ای در رفسنجان برگزار شد

مانور امداد و نجات جاده‌ای در رفسنجان برگزار شد
مامور امداد و نجات جاده‌ای به میزبانی کانون دانشجویی هلال‌احمر در دانشگاه آزاد رفسنجان برگزار شد.

مانور امداد و نجات جاده‌ای در رفسنجان برگزار شد

مامور امداد و نجات جاده‌ای به میزبانی کانون دانشجویی هلال‌احمر در دانشگاه آزاد رفسنجان برگزار شد.
مانور امداد و نجات جاده‌ای در رفسنجان برگزار شد

فروش بک لینک

تلگرام

View more posts from this author