ماموستا رستمی: هیچ زمان ذره‌ای از اراده مردم کردستان در دفاع از انقلاب کم نمی‌شود

ماموستا رستمی: هیچ زمان ذره‌ای از اراده مردم کردستان در دفاع از انقلاب کم نمی‌شود
نماینده مردم کردستان در مجلس خبرگان گفت: هیچ زمان ذره‌ای از اراده مردم کردستان در دفاع از نظام و انقلاب کم نمی‌شود ولی انتظار داریم مسوولان به خود بیایند و در رفع مشکلات مردم این استان کمی همت کنند.

ماموستا رستمی: هیچ زمان ذره‌ای از اراده مردم کردستان در دفاع از انقلاب کم نمی‌شود

نماینده مردم کردستان در مجلس خبرگان گفت: هیچ زمان ذره‌ای از اراده مردم کردستان در دفاع از نظام و انقلاب کم نمی‌شود ولی انتظار داریم مسوولان به خود بیایند و در رفع مشکلات مردم این استان کمی همت کنند.
ماموستا رستمی: هیچ زمان ذره‌ای از اراده مردم کردستان در دفاع از انقلاب کم نمی‌شود

View more posts from this author