مالیات واحدهای اقتصادی مناطق زلزله‌زده کرمانشاه بخشیده می‌شود

مالیات واحدهای اقتصادی مناطق زلزله‌زده کرمانشاه بخشیده می‌شود
معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی استاندار کرمانشاه گفت: بدهی مالیات بر درآمد مؤدیان مناطق زلزله‌زده استان مربوط به عملکرد سال‌های 95 و 96 که بیش از 50 درصد اموال آنها در اثر وقوع زلزله از بین رفته است، بخشوده می‌شود.

مالیات واحدهای اقتصادی مناطق زلزله‌زده کرمانشاه بخشیده می‌شود

معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی استاندار کرمانشاه گفت: بدهی مالیات بر درآمد مؤدیان مناطق زلزله‌زده استان مربوط به عملکرد سال‌های 95 و 96 که بیش از 50 درصد اموال آنها در اثر وقوع زلزله از بین رفته است، بخشوده می‌شود.
مالیات واحدهای اقتصادی مناطق زلزله‌زده کرمانشاه بخشیده می‌شود

View more posts from this author