ماشین‌سازی تبریز تیم دوم جدول را زیر گرفت/ شکست شهرداری تبریز در شیراز

ماشین‌سازی تبریز تیم دوم جدول را زیر گرفت/ شکست شهرداری تبریز در شیراز
تیم‌های تبریزی حاضر در مسابقات لیگ دسته یک فوتبال ایران صاحب یک پیروزی و یک شکست شدند.

ماشین‌سازی تبریز تیم دوم جدول را زیر گرفت/ شکست شهرداری تبریز در شیراز

تیم‌های تبریزی حاضر در مسابقات لیگ دسته یک فوتبال ایران صاحب یک پیروزی و یک شکست شدند.
ماشین‌سازی تبریز تیم دوم جدول را زیر گرفت/ شکست شهرداری تبریز در شیراز

View more posts from this author