ماشین‌سازی تبریز بازی باخته را برد/ شهرداری بازی برده را باخت!

ماشین‌سازی تبریز بازی باخته را برد/ شهرداری بازی برده را باخت!
هفته دوازدهم لیگ دسته یک ایران با کسب 3 امتیاز برای فوتبال تبریز همراه بود.

ماشین‌سازی تبریز بازی باخته را برد/ شهرداری بازی برده را باخت!

هفته دوازدهم لیگ دسته یک ایران با کسب 3 امتیاز برای فوتبال تبریز همراه بود.
ماشین‌سازی تبریز بازی باخته را برد/ شهرداری بازی برده را باخت!

View more posts from this author