ماجرای هدیه کفش‌های شهید مدافع حرم به عکاس فارس/ کسب رتبه سوم جشنواره ابوذر توسط عکاس فارس گلستان

ماجرای هدیه کفش‌های شهید مدافع حرم به عکاس فارس/ کسب رتبه سوم جشنواره ابوذر توسط عکاس فارس گلستان
عکاس خبرگزاری فارس استان گلستان که در اربعین امسال با کفش‌های هدیه‌ایی یک شهید مدافع حرم، نایب‌الزیاره وی بود در جشنواره ملی رسانه‌ای ابوذر در جایگاه سوم قرار گرفت.

ماجرای هدیه کفش‌های شهید مدافع حرم به عکاس فارس/ کسب رتبه سوم جشنواره ابوذر توسط عکاس فارس گلستان

عکاس خبرگزاری فارس استان گلستان که در اربعین امسال با کفش‌های هدیه‌ایی یک شهید مدافع حرم، نایب‌الزیاره وی بود در جشنواره ملی رسانه‌ای ابوذر در جایگاه سوم قرار گرفت.
ماجرای هدیه کفش‌های شهید مدافع حرم به عکاس فارس/ کسب رتبه سوم جشنواره ابوذر توسط عکاس فارس گلستان

View more posts from this author