لوزانو دو والیبالیست اصفهانی را فراخواند

لوزانو دو والیبالیست اصفهانی را فراخواند
در پی مصدومیت امیر غفور، دو بازیکن اصفهانی تیم ملی والیبال را در هفته نخست لیگ جهانی همراهی می‌کنند.

لوزانو دو والیبالیست اصفهانی را فراخواند

در پی مصدومیت امیر غفور، دو بازیکن اصفهانی تیم ملی والیبال را در هفته نخست لیگ جهانی همراهی می‌کنند.
لوزانو دو والیبالیست اصفهانی را فراخواند

مرکز فیلم

View more posts from this author