لزوم همکاری دستگاه‌های خدمات‌رسان در استقبال از زائرین اربعین

لزوم همکاری دستگاه‌های خدمات‌رسان در استقبال از زائرین اربعین
استاندار ایلام بر لزوم همکاری دستگاه‌های خدمات‌رسان در استقبال و پذیرایی از زائرین اربعین تاکید کرد.

لزوم همکاری دستگاه‌های خدمات‌رسان در استقبال از زائرین اربعین

استاندار ایلام بر لزوم همکاری دستگاه‌های خدمات‌رسان در استقبال و پذیرایی از زائرین اربعین تاکید کرد.
لزوم همکاری دستگاه‌های خدمات‌رسان در استقبال از زائرین اربعین

مدرسه

View more posts from this author