لزوم هماهنگی بین‌بخشی در جریان کمک‌رسانی به زلزله‌زدگان/ پراکنده‌کاری کیفیت خدمات‌رسانی را پایین می‌آورد

لزوم هماهنگی بین‌بخشی در جریان کمک‌رسانی به زلزله‌زدگان/ پراکنده‌کاری کیفیت خدمات‌رسانی را پایین می‌آورد
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه به هماهنگی بین‌بخشی در جریان کمک‌رسانی به زلزله‌زدگان نیاز داریم، گفت: پراکنده‌کاری کیفیت خدمات‌رسانی را پایین می‌آورد.

لزوم هماهنگی بین‌بخشی در جریان کمک‌رسانی به زلزله‌زدگان/ پراکنده‌کاری کیفیت خدمات‌رسانی را پایین می‌آورد

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه به هماهنگی بین‌بخشی در جریان کمک‌رسانی به زلزله‌زدگان نیاز داریم، گفت: پراکنده‌کاری کیفیت خدمات‌رسانی را پایین می‌آورد.
لزوم هماهنگی بین‌بخشی در جریان کمک‌رسانی به زلزله‌زدگان/ پراکنده‌کاری کیفیت خدمات‌رسانی را پایین می‌آورد

View more posts from this author