لزوم سرکشی از روستاهای زلزله‌زده کرمانشاه توسط مسؤولان

لزوم سرکشی از روستاهای زلزله‌زده کرمانشاه توسط مسؤولان
وزیر کشور با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر خدمات‌رسانی و اینکه همه دستگاه‌ها باید پای کار بیایند، گفت: روستاهای زلزله‌زده باید توسط مسوولان مورد بررسی قرار بگیرند.

لزوم سرکشی از روستاهای زلزله‌زده کرمانشاه توسط مسؤولان

وزیر کشور با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر خدمات‌رسانی و اینکه همه دستگاه‌ها باید پای کار بیایند، گفت: روستاهای زلزله‌زده باید توسط مسوولان مورد بررسی قرار بگیرند.
لزوم سرکشی از روستاهای زلزله‌زده کرمانشاه توسط مسؤولان

View more posts from this author