لزوم رفع مشکلات برخی تعاونی‌های مسکن مهر در چهارمحال و بختیاری

لزوم رفع مشکلات برخی تعاونی‌های مسکن مهر در چهارمحال و بختیاری
استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: لازم است مشکلات برخی تعاونی‌های مسکن مهر که دچار معضل هستند هرچه سریع‌تر مرتفع شود چراکه این تعاونی‌ها باعث آزار و اذیت مردم و ایجاد مشکلاتی برای دولت شده‌اند.

لزوم رفع مشکلات برخی تعاونی‌های مسکن مهر در چهارمحال و بختیاری

استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: لازم است مشکلات برخی تعاونی‌های مسکن مهر که دچار معضل هستند هرچه سریع‌تر مرتفع شود چراکه این تعاونی‌ها باعث آزار و اذیت مردم و ایجاد مشکلاتی برای دولت شده‌اند.
لزوم رفع مشکلات برخی تعاونی‌های مسکن مهر در چهارمحال و بختیاری

خبرگزاری اصفحان

View more posts from this author