لزوم رعایت نکات زیست‌محیطی در انجام پروژه‌های عمرانی

لزوم رعایت نکات زیست‌محیطی در انجام پروژه‌های عمرانی
معاون توسعه ساختمان بنیاد مستضعفان گفت: لازم است مسائل زیست‌محیطی در انجام پروژه‌های زیست‌محیطی مورد توجه قرار گیرد که پروژه آزادراه تهران ـ شمال از جمله این موارد است.

لزوم رعایت نکات زیست‌محیطی در انجام پروژه‌های عمرانی

معاون توسعه ساختمان بنیاد مستضعفان گفت: لازم است مسائل زیست‌محیطی در انجام پروژه‌های زیست‌محیطی مورد توجه قرار گیرد که پروژه آزادراه تهران ـ شمال از جمله این موارد است.
لزوم رعایت نکات زیست‌محیطی در انجام پروژه‌های عمرانی

View more posts from this author