لزوم حمایت صندوق کارآفرینی امید از کارگاه آموزشی کارآفرینی

لزوم حمایت صندوق کارآفرینی امید از کارگاه آموزشی کارآفرینی
نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری گفت:‌ اخیرا یک مجموعه جوان تحصیل‌کرده وارد کار شده و به‌دنبال برگزاری کارگاه آموزشی کارآفرینی هستند که نیاز است صندوق کارآفرینی امید از آنها حمایت کند.

لزوم حمایت صندوق کارآفرینی امید از کارگاه آموزشی کارآفرینی

نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری گفت:‌ اخیرا یک مجموعه جوان تحصیل‌کرده وارد کار شده و به‌دنبال برگزاری کارگاه آموزشی کارآفرینی هستند که نیاز است صندوق کارآفرینی امید از آنها حمایت کند.
لزوم حمایت صندوق کارآفرینی امید از کارگاه آموزشی کارآفرینی

دانلود سریال و آهنگ

View more posts from this author