لزوم توجه ویژه به بحران آب شرب و فاضلاب مسکن مهر نطنز / نظارت دقیق و مستمر بر معادن از سوی اداره محیط‌زیست نطنز باید صورت گیرد

لزوم توجه ویژه به بحران آب شرب و فاضلاب مسکن مهر نطنز / نظارت دقیق و مستمر بر معادن از سوی اداره محیط‌زیست نطنز باید صورت گیرد
نماینده مردم نطنز در مجلس شورای اسلامی گفت: برخورد قاطع با متخلفین عرصه‌های معدنی و شکار و تخریب مراتع و بررسی کارشناسی دقیق آلایندگی و تخریب محیط‌زیست توسط معادن باید صورت گیرد.

لزوم توجه ویژه به بحران آب شرب و فاضلاب مسکن مهر نطنز / نظارت دقیق و مستمر بر معادن از سوی اداره محیط‌زیست نطنز باید صورت گیرد

نماینده مردم نطنز در مجلس شورای اسلامی گفت: برخورد قاطع با متخلفین عرصه‌های معدنی و شکار و تخریب مراتع و بررسی کارشناسی دقیق آلایندگی و تخریب محیط‌زیست توسط معادن باید صورت گیرد.
لزوم توجه ویژه به بحران آب شرب و فاضلاب مسکن مهر نطنز / نظارت دقیق و مستمر بر معادن از سوی اداره محیط‌زیست نطنز باید صورت گیرد

سون وی پی ان

خبرهای داغ

View more posts from this author