لزوم تلاش مسؤولان برای اعلام نتایج انتخابات شورای شهر کرمانشاه

لزوم تلاش مسؤولان برای اعلام نتایج انتخابات شورای شهر کرمانشاه
امام جمعه کرمانشاه با بیان اینکه نتایج اعلام شده بازشماری آرا پنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی باید نهایت شفاف‌سازی را برای مردم و کاندیدا‌ها به همراه داشته باشد، گفت: نباید حقی از کسی تضییع شود.

لزوم تلاش مسؤولان برای اعلام نتایج انتخابات شورای شهر کرمانشاه

امام جمعه کرمانشاه با بیان اینکه نتایج اعلام شده بازشماری آرا پنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی باید نهایت شفاف‌سازی را برای مردم و کاندیدا‌ها به همراه داشته باشد، گفت: نباید حقی از کسی تضییع شود.
لزوم تلاش مسؤولان برای اعلام نتایج انتخابات شورای شهر کرمانشاه

View more posts from this author