لزوم برنامه‌ریزی برای ارتقای تاب‌آوری جامعه در مقابل حوادث

لزوم برنامه‌ریزی برای ارتقای تاب‌آوری جامعه در مقابل حوادث
رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر بر لزوم ارتقای تاب‎آوری جامعه در مقابل حوادث تاکید کرد و گفت: مهم‌ترین برنامه پیش‌روی هلال احمر ارتقای برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌های آموزشی در این حوزه است.

لزوم برنامه‌ریزی برای ارتقای تاب‌آوری جامعه در مقابل حوادث

رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر بر لزوم ارتقای تاب‎آوری جامعه در مقابل حوادث تاکید کرد و گفت: مهم‌ترین برنامه پیش‌روی هلال احمر ارتقای برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌های آموزشی در این حوزه است.
لزوم برنامه‌ریزی برای ارتقای تاب‌آوری جامعه در مقابل حوادث

View more posts from this author