قیمت دلار 16 درصد رشد کرد/ ذوب طلا در داغی هیجان خرید

قیمت دلار 16 درصد رشد کرد/ ذوب طلا در داغی هیجان خرید
قیمت دلار در این روز کاری به واسطه افزایش تقاضا برای خرید این ارز، در بازار آزاد بیش از 5 هزار و 600 تومان ارزش‌گذاری شد و این در حالی بود که قیمت ابتدای صبح این ارز 5 هزار و 100 تومان بود.

قیمت دلار 16 درصد رشد کرد/ ذوب طلا در داغی هیجان خرید

قیمت دلار در این روز کاری به واسطه افزایش تقاضا برای خرید این ارز، در بازار آزاد بیش از 5 هزار و 600 تومان ارزش‌گذاری شد و این در حالی بود که قیمت ابتدای صبح این ارز 5 هزار و 100 تومان بود.
قیمت دلار 16 درصد رشد کرد/ ذوب طلا در داغی هیجان خرید

View more posts from this author