قیام آران و بیدگلی‌ها علیه مخلان امنیت

قیام آران و بیدگلی‌ها علیه مخلان امنیت
در پی اغتشاشات چند روز گذشته، مردم آران و بیدگل امروز 13 دی ماه با حضور پرشور خود در محکومیت این اقدامات راهپیمایی کردند.

قیام آران و بیدگلی‌ها علیه مخلان امنیت

در پی اغتشاشات چند روز گذشته، مردم آران و بیدگل امروز 13 دی ماه با حضور پرشور خود در محکومیت این اقدامات راهپیمایی کردند.
قیام آران و بیدگلی‌ها علیه مخلان امنیت

View more posts from this author