قم میزبان مسابقات سبک کیوکوشین کاراته ایران شد

قم میزبان مسابقات سبک کیوکوشین کاراته ایران شد
رقابت‌های سبک کیوکوشین سی‌شین کاراته قهرمانی کشور به مناسبت سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران در قم برگزار می‌شود.

قم میزبان مسابقات سبک کیوکوشین کاراته ایران شد

رقابت‌های سبک کیوکوشین سی‌شین کاراته قهرمانی کشور به مناسبت سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران در قم برگزار می‌شود.
قم میزبان مسابقات سبک کیوکوشین کاراته ایران شد

View more posts from this author