قم در سوگ محمد و آل محمد(ص)

قم در سوگ محمد و آل محمد(ص)
همزمان با ایام رحلت نبی مکرم اسلام(ص)، شهادت امام حسن مجتبی(ع) و امام رضا(ع) شهر مقدس قم یکپارچه در ماتم و عزا است.

قم در سوگ محمد و آل محمد(ص)

همزمان با ایام رحلت نبی مکرم اسلام(ص)، شهادت امام حسن مجتبی(ع) و امام رضا(ع) شهر مقدس قم یکپارچه در ماتم و عزا است.
قم در سوگ محمد و آل محمد(ص)

View more posts from this author