قمی‌ها گرمای 40 درجه را تجربه می‌کنند

قمی‌ها گرمای 40 درجه را تجربه می‌کنند
مدیر کل هواشناسی استان قم گفت: حداکثر دمای هوای امروز 40 درجه و حداکثر دمای هوای دوشنبه 34 درجه خواهد بود.

قمی‌ها گرمای 40 درجه را تجربه می‌کنند

مدیر کل هواشناسی استان قم گفت: حداکثر دمای هوای امروز 40 درجه و حداکثر دمای هوای دوشنبه 34 درجه خواهد بود.
قمی‌ها گرمای 40 درجه را تجربه می‌کنند

فانتزی

View more posts from this author