قلعه‌نویی سکاندار ذوب‌آهن شد

قلعه‌نویی سکاندار ذوب‌آهن شد
امیر قلعه‌نویی سرمربی سابق تیم تراکتورسازی تبریز به عنوان سرمربی تیم ذوب‌آهن اصفهان انتخاب شد.

قلعه‌نویی سکاندار ذوب‌آهن شد

امیر قلعه‌نویی سرمربی سابق تیم تراکتورسازی تبریز به عنوان سرمربی تیم ذوب‌آهن اصفهان انتخاب شد.
قلعه‌نویی سکاندار ذوب‌آهن شد

View more posts from this author