قلب راکتور هسته‌ای را سیمان گرفتند اما رفع تحریم‌ها روی کاغذ ماند

قلب راکتور هسته‌ای را سیمان گرفتند اما رفع تحریم‌ها روی کاغذ ماند
مسؤول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه ناحیه بیرجند گفت: ما از مذاکره با آمریکا جز ضرر چیزی ندیدیم، قلب راکتور هسته‌ای را سیمان گرفتند اما رفع تحریم‌ها فقط روی کاغذ ماند.

قلب راکتور هسته‌ای را سیمان گرفتند اما رفع تحریم‌ها روی کاغذ ماند

مسؤول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه ناحیه بیرجند گفت: ما از مذاکره با آمریکا جز ضرر چیزی ندیدیم، قلب راکتور هسته‌ای را سیمان گرفتند اما رفع تحریم‌ها فقط روی کاغذ ماند.
قلب راکتور هسته‌ای را سیمان گرفتند اما رفع تحریم‌ها روی کاغذ ماند

دانلود موزیک

View more posts from this author