قطری‌ها با پیروزی مقابل کره جنوبی شگفتی‌ساز شدند

قطری‌ها با پیروزی مقابل کره جنوبی شگفتی‌ساز شدند
در نخستین دیدار مسابقات والیبال انتخابی جهان قطری‌ها با کسب پیروزی 3 بر 2 در مقابل کره جنوبی شگفتی‌ساز شدند.

قطری‌ها با پیروزی مقابل کره جنوبی شگفتی‌ساز شدند

در نخستین دیدار مسابقات والیبال انتخابی جهان قطری‌ها با کسب پیروزی 3 بر 2 در مقابل کره جنوبی شگفتی‌ساز شدند.
قطری‌ها با پیروزی مقابل کره جنوبی شگفتی‌ساز شدند

View more posts from this author