قصرشیرین لرزید

قصرشیرین لرزید
زلزله‌ای به بزرگی 4.1 ریشتر قصرشیرین را لرزاند.

قصرشیرین لرزید

زلزله‌ای به بزرگی 4.1 ریشتر قصرشیرین را لرزاند.
قصرشیرین لرزید

View more posts from this author