قراردادهای بین شهرداری و صداوسیما به شورا ارائه می‌شود

قراردادهای بین شهرداری و صداوسیما به شورا ارائه می‌شود
رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: شهرداری در حال تنظیم قرارداد با صدا‌و‌سیما است تا مراحل قانونی‌اش را در شورا طی کند و قراردادها برای ارائه در صحن شورا جمع‌بندی شوند.

قراردادهای بین شهرداری و صداوسیما به شورا ارائه می‌شود

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: شهرداری در حال تنظیم قرارداد با صدا‌و‌سیما است تا مراحل قانونی‌اش را در شورا طی کند و قراردادها برای ارائه در صحن شورا جمع‌بندی شوند.
قراردادهای بین شهرداری و صداوسیما به شورا ارائه می‌شود

خرید vpn سرور هلند

دانلود آهنگ آذری

View more posts from this author