قدس به بیداری اسلامی عالم تبدیل خواهد شد

قدس به بیداری اسلامی عالم تبدیل خواهد شد
امام جمعه مهدی‌شهر گفت: با قیام مسلمانان خداجو در روز جهانی قدس، این روز به‌ بیداری اسلامی عالم تبدیل خواهد شد

قدس به بیداری اسلامی عالم تبدیل خواهد شد

امام جمعه مهدی‌شهر گفت: با قیام مسلمانان خداجو در روز جهانی قدس، این روز به‌ بیداری اسلامی عالم تبدیل خواهد شد
قدس به بیداری اسلامی عالم تبدیل خواهد شد

خرید vpn موبایل برای اندروید

bluray movie download

View more posts from this author