قدرت بسیج خواب را از چشم دشمن ربوده است/ فتوحات بعدی در راه است

قدرت بسیج خواب را از چشم دشمن ربوده است/ فتوحات بعدی در راه است
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه قدرت بسیج خواب را از چشم دشمن ربوده است، گفت: امام خمینی بسیج را بنا نهادند چرا که می‌دانستند آثار آن در آینده ایران اسلامی نمایان خواهد شد.

قدرت بسیج خواب را از چشم دشمن ربوده است/ فتوحات بعدی در راه است

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه قدرت بسیج خواب را از چشم دشمن ربوده است، گفت: امام خمینی بسیج را بنا نهادند چرا که می‌دانستند آثار آن در آینده ایران اسلامی نمایان خواهد شد.
قدرت بسیج خواب را از چشم دشمن ربوده است/ فتوحات بعدی در راه است

View more posts from this author