قاتل خاموش ناکام ماند/ نجات جان 5 نفر در ایل‌گلی تبریز

قاتل خاموش ناکام ماند/ نجات جان 5 نفر در ایل‌گلی تبریز
رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی آذربایجان‌شرقی گفت: پنج نفر از اعضای یک خانواده در محله ائل‌گلی تبریز با اقدام به موقع اورژانس از چنگال مونواکسید کربن رهایی یافتند.

قاتل خاموش ناکام ماند/ نجات جان 5 نفر در ایل‌گلی تبریز

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی آذربایجان‌شرقی گفت: پنج نفر از اعضای یک خانواده در محله ائل‌گلی تبریز با اقدام به موقع اورژانس از چنگال مونواکسید کربن رهایی یافتند.
قاتل خاموش ناکام ماند/ نجات جان 5 نفر در ایل‌گلی تبریز

View more posts from this author