فوت 6 نفر بر اثر تب کریمه کنگو در کشور

فوت 6 نفر بر اثر تب کریمه کنگو در کشور
رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیردار وزارت بهداشت با بیان اینکه ابتلا به بیماری‌های زئونوز سالیانه خسارات مالی و جانی بسیاری در پی دارد، گفت: از ابتدای سال جاری 147 نفر در کشور به تب کریمه کنگو مبتلا و 6 نفر فوت شدند.

فوت 6 نفر بر اثر تب کریمه کنگو در کشور

رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیردار وزارت بهداشت با بیان اینکه ابتلا به بیماری‌های زئونوز سالیانه خسارات مالی و جانی بسیاری در پی دارد، گفت: از ابتدای سال جاری 147 نفر در کشور به تب کریمه کنگو مبتلا و 6 نفر فوت شدند.
فوت 6 نفر بر اثر تب کریمه کنگو در کشور

View more posts from this author