فوت 295 نفر در تصادفات برون‌شهری جاده‌های کرمان/ انهدام 19 باند مواد مخدر و هلاکت 7 شرور

فوت 295 نفر در تصادفات برون‌شهری جاده‌های کرمان/ انهدام 19 باند مواد مخدر و هلاکت 7 شرور
فرمانده انتظامی استان کرمان گفت: طی چهار ماهه نخست امسال در حوزه برون‌شهری کرمان 295 نفر فوت کردند و افزایش 15 درصدی تصادفات را در این بخش داشته‌ایم.

فوت 295 نفر در تصادفات برون‌شهری جاده‌های کرمان/ انهدام 19 باند مواد مخدر و هلاکت 7 شرور

فرمانده انتظامی استان کرمان گفت: طی چهار ماهه نخست امسال در حوزه برون‌شهری کرمان 295 نفر فوت کردند و افزایش 15 درصدی تصادفات را در این بخش داشته‌ایم.
فوت 295 نفر در تصادفات برون‌شهری جاده‌های کرمان/ انهدام 19 باند مواد مخدر و هلاکت 7 شرور

View more posts from this author