فوت 2 سرنشین خودرو در حادثه تصادف موته- گلپایگان

فوت 2 سرنشین خودرو در حادثه تصادف موته- گلپایگان
جانشین پلیس‌راه موته- گلپایگان گفت: در حادثه تصادف در محور موته- گلپایگان دو نفر از سرنشینان خودروی سمند و تندر 90 در دم جان باختند.

فوت 2 سرنشین خودرو در حادثه تصادف موته- گلپایگان

جانشین پلیس‌راه موته- گلپایگان گفت: در حادثه تصادف در محور موته- گلپایگان دو نفر از سرنشینان خودروی سمند و تندر 90 در دم جان باختند.
فوت 2 سرنشین خودرو در حادثه تصادف موته- گلپایگان

View more posts from this author