فوتسالیست‌های قم مسافر باکو شدند

فوتسالیست‌های قم مسافر باکو شدند
فوتسالیست‌های ملی‌پوش استان قم با دعوت از سوی کادر فنی تیم ملی راهی اردوی آماده‌سازی این تیم در راه جام ملت‌های آسیا می‌شوند.

فوتسالیست‌های قم مسافر باکو شدند

فوتسالیست‌های ملی‌پوش استان قم با دعوت از سوی کادر فنی تیم ملی راهی اردوی آماده‌سازی این تیم در راه جام ملت‌های آسیا می‌شوند.
فوتسالیست‌های قم مسافر باکو شدند

View more posts from this author