فلسطین مسأله اول دنیای اسلام باقی می‌ماند

فلسطین مسأله اول دنیای اسلام باقی می‌ماند
دبیر شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گنبدکاووس با بیان اینکه مستکبران نمی‌توانند با ایجاد تنش در میان کشورهای منطقه، مسأله فلسطین را از یادها ببرند، گفت: فلسطین تا نابودی رژیم صهیونیستی مسأله اول اسلام باقی می‌ماند.

فلسطین مسأله اول دنیای اسلام باقی می‌ماند

دبیر شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گنبدکاووس با بیان اینکه مستکبران نمی‌توانند با ایجاد تنش در میان کشورهای منطقه، مسأله فلسطین را از یادها ببرند، گفت: فلسطین تا نابودی رژیم صهیونیستی مسأله اول اسلام باقی می‌ماند.
فلسطین مسأله اول دنیای اسلام باقی می‌ماند

خرید vpn و ساکس

روزنامه قانون

View more posts from this author